Delict classificatie

De analyse-tool die SemLab ontwikkeld heeft voor het Openbaar Ministerie classificeert automatisch 32 delicten en presenteert deze op een gestructureerde wijze aan de eindgebruiker.

Het Openbaar Ministerie ontvangt duizenden processen verbaal (PV’s) per jaar van de politie, die allemaal inhoudelijk beoordeelt worden door een parketsecretaris. Aan de hand van het Wetboek van Strafrecht (WvS) wordt nagegaan of er sprake is van een gepleegd delict, en zo ja van welk delict er sprake is.

Ieder delict bestaat uit een aantal juridische bestanddelen, als alle bestanddelen van een delict aanwezig zijn in een PV is er sprake van een geclassificeerd delict. Voorbeeld: er is sprake van een delict “Bedreiging” indien er sprake is van een uiting van een bedreiging (“ik maak je dood”) en iemand moet zich daardoor bedreigd voelen (“ik was bang en voelde me ernstig bedreigd”).

De analyse-tool die SemLab voor het Openbaar Ministerie ontwikkeld heeft:

✩ Classificeert automatisch 32 delicten uit de categorie ‘veelvoorkomende criminaliteit’. Alle bestanddelen worden via een gebruikersinterface ter controle voorgelegd aan de parketsecretaris.

✩ Genereert automatisch een inhoudsopgave van het complete document, zodat de parketsecretaris een overzicht van het document krijgt en daarbinnen handig kan navigeren.

✩ Extraheert een samenvatting uit het PV.

De tool wordt gebruikt binnen het Openbaar Ministerie en analyseert 230.000 documenten op jaarbasis, wat neerkomt op 4 miljoen pagina’s. SemLab ondersteunt het beoordelen van deze documenten door de tekst op ‘slimme’ wijze te analyseren en op gestructureerde wijze aan te bieden aan de parketsecretaris. De parketsecretaris bepaalt zelf op welke wijze hij/zij het document wil beoordelen. Uit tests blijkt dat het beoordelen van een PV met behulp van de ontwikkelde analyse-tool een enorme tijdswinst oplevert.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit product, neem dan contact op voor een kosteloze demonstratie van deze software.