Personalia extractie

De extractie-tool die SemLab ontwikkelt heeft voor het Openbaar Ministerie extraheert autmatisch persoonsgegevens uit processen verbaal, zodat het invoeren van deze gegevens sneller en efficiënter verloopt.

Het Openbaar Ministerie ontvangt duizenden processen verbaal (PV’s) per jaar van de politie. Deze PV’s worden ingescand en in digitale vorm beschikbaar gemaakt ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling. De PV’s van de categorie ‘veelvoorkomende criminaliteit’ worden inhoudelijk behandeld door een parketsecretaris. De eerste stap in de behandeling van een PV door een parketsecretaris is het ‘inboeken’ van de gegevens van de genoemde personen in het computersysteem van het OM. SemLab helpt bij dit proces door systematisch alle personalia te extraheren en deze in gestructureerde vorm ter controle aan te bieden aan de parketsecretaris.

Het extraheren van persoonsgegevens is een proces dat gebruikt maakt van de laatste semantische technologie. Niet alleen worden alle relevante gegevens over een persoon ge-extraheert, ook ‘herkent’ het systeem voorkomens van dezelfde personen.

De gebruikersinterface is ontwikkelt in samenwerking met de eindgebruikers. De applicatie moet doelgericht en simpel zijn. Zo geeft de applicatie automatisch weer of personalia meerdere keren gevonden zijn (wat een hogere betrouwbaarheid impliceert) en kan de gebruiker navigeren naar plekken in het document waar conflicterende waarden gevonden zijn.

De gebruiker navigeert met deze applicatie alleen langs de relevante stukken in een document en heeft de beschikking over een voor-ingevuld formulier, dit maakt het proces efficiënter.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit product, neem dan contact op voor een kosteloze demonstratie van deze software.