Meditra Triage

MediTra is een geoptimaliseerd systeem voor medische urgentiebepaling, oftewel triage. In onze MediTra software kan ieder triageprotocol (Europese Triage protocol, NHG Triagewijzer, Nederlands Triage Standaard, Manchester Triage System, Boston Emergency Index, etc. ) worden opgenomen.

MediTra is specifiek ontwikkeld ter ondersteuning van de triageverpleegkundige / doktersassistent(e) / triagist(e) in de dokterspost, in de meldkamer ambulancedienst of op de spoedeisende hulp.

Het systeem helpt de triagist(e) door interactief aan te geven welke informatie nodig is om de urgentie van een klacht te kunnen bepalen. MediTra zorgt er tegelijkertijd voor dat het gekozen triageprotocol consequent en meetbaar wordt toegepast.  Met onze MediTra Manager software kan het gebruik van het MediTra systeem worden geanalyseerd.

Het MediTra systeem bestaat uit vijf stappen die gezamenlijk het volledige triageproces beslaan. De eerste stap bestaat uit het invoeren van de patiëntgegevens, daarna moet vastgesteld worden of de patiënt ABCD veilig is (geen bedreiging heeft van de vitale functies). Als de patiënt ABCD veilig is, wordt in de volgende stap de voornaamste ingangsklacht gekozen. Hierna volgt het triagescherm waar de urgentie wordt bepaald. De laatste stap bestaat uit het bepalen van het juiste advies en vervolgacties waarna de triage wordt afgesloten.

MediTra is special ontworpen om gebruikt te worden in combinatie met een registratiesysteem zoals SemLab’s OpenHAP (ZIS, HIS, Call handeling system). Koppelingen met de meest voorkomende systemen van andere leveranciers zijn ook voorhanden zodat het dubbel invoeren van gegevens wordt voorkomen.

Om aan Europese richtlijnen te voldoen, oa. voor informatiebeveiliging en medische kwaliteitsborging, werkt Meditra samen met oa Nexus en Capita, met meer dan 320 miljoen gebruikers en 85 miljoen telefonische triages per jaar wereldwijd de beste triage protocol oplossing. Heeft u vragen naar aanleiding van dit product of wilt u een kosteloze demonstratie, neem dan contact met ons op.