our News

ViewerPro automatiseert verwerking Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) verzoeken

SemLab’s VIEWERPRO software wordt ingezet tegen het explosief stijgende aantal verzoeken van burgers, bedrijven en advocaten die beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). “De reactietijd is thans zo verbeterd dat onze klanten, waaronder het Openbaar Ministerie, de stroom WOB verzoeken makkelijk aankunnen, en ruimschoots binnen de wettelijk gestelde termijn kunnen reageren” zegt Bram Stalknecht, SEMLAB te Alphen aan den Rijn. “Onze klanten vermoeden steeds vaker misbruik van deze wet, en hebben de stap genomen om onze taaltechnologie te gebruiken voor het detecteren van deze verzoeken. Door onze technologie in het informatieproces te integreren wordt de informatiestroom door een intelligent computersysteem gestuurd. Medewerkers worden nu ontlast en het systeem is zo ingeregeld dat het pieken makkelijk kan opvangen en flexibel voor elk WOB-onderwerp kan worden ingericht.”

Door middel van Natural Language Processing en Artificial Intelligence technieken detecteert VIEWERPRO met hoogste precisie en recall woorden en begrippen die relevant zijn uit de binnenkomende brieven en e-mails. Deze worden automatisch opgenomen in de reacties naar de verzoekers.

 

Comments are closed.